Megallen jest firmą działającą w branży usług medycznych w Polsce od 1998 r.

Laboratorium badawcze MEGALLEN uzyskało w dniu 30.07.2014r. CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AB 1528 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Na tej podstawie wykonujemy testy specjalistyczne aparatów rtg (cyfrowych i analogowych) w zakresie radiografii ogólnej, stomatologii, fluoroskopii i angiografii, mammografii oraz tomografii komputerowej.

Działalność firmy obejmuje również realizację takich usług, jak:

  • Wykonywanie testów akceptacyjnych;
  • Kontrola jakości aparatów diagnostycznych, terapeutycznych, sprzętu pomocniczego;
  • Monitorowanie jednostek stosujących promieniowanie jonizujące;
  • Budowa i utrzymanie systemów zapewnienia jakości;
  • Ochrona radiologiczna;
  • Projektowanie systemów ochrony radiologicznej;
  • Wytyczne technologiczne dla jednostek stosujących promieniowanie jonizujące;
  • Usługi związane z kontrolą, dokumentacją i wymaganiami dotyczącymi izotopowych czujek dymu;
  • Kliniczny audyt wewnętrzny.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy usługi związane z pełnieniem obowiązków fizyka medycznego. Jako jedyna firma na rynku zapewniamy kompleksowe i pełne zabezpieczenie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2011 r. nr 51, poz. 265). Obejmuje ono: rolę fizyka medycznego, nadzór nad testami podstawowymi, wykonywanie testów specjalistycznych, przeprowadzanie wewnętrznej kontroli stosowanych procedur, budowanie systemów zapewnienia jakości (księga jakości, procedury, instrukcje, itd.), opieka inspektora ochrony radiologicznej, szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych dla personelu medycznego oraz technicznego, jak również dla uczestników badań przesiewowych oraz wiele innych aspektów zawartych w tymże Rozporządzeniu.

© Copyrights 2009 MEGALLEN

Wykonanie: Dyalcom.pl